Τετάρτη 2 Απριλίου 2014

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

Το Νέο Λύκειο
PDFΕκτύπωσηE-mail

Σους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α΄ Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των βαθμών των τριών τάξεων του λυκείου. Οι μαθητές θα εξετάζονται πανελλαδικά σε 4 μαθήματα, αναλόγως το Επιστημονικό πεδίο που θα διαλέξουν στην Γ΄Λυκείου.
 
Α' Λυκείου
Στην Α' Λυκείου οι μαθητές θα διδάσκονται 9 μαθήματα γενικής παιδείας, συνολικής διάρκειας 33 ωρών την εβδομάδα, θα κάνουν 2 ώρες ερευνητικές εργασίες (projects) και θα μπορούν να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:
 • Εφαρμογές Πληροφορικής
 • Τεχνολογία
 • Διαχείριση Φυσικών Πόρων
 • Έκφραση-Πολιτισμός
 • Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α ́ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου διεξάγονταιενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής, με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου, που ορίζονται ως εξής: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.
Ο Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων και της γραπτής εξέτασης ονομάζεται Γενικός βαθμός προαγωγής από την Α ́ Τάξη Ημερησίου και υπολογίζεται ως εξής:
Για κάθε μάθημα, εφόσον αυτό εξετάζεται γραπτώς, υπολογίζεται ο μέσος όρος προφορικής και γραπτής εξέτασης. Στη συνέχεια αθροίζονται όλοι οι μέσοι όροι και το άθροισμα αυτό διαιρείται με το σύνολο των μαθημάτων (που εξετάζονται γραπτώς). Το πηλίκο αυτό αποτελεί τον Γενικό βαθμό προαγωγής από την Α ́ Τάξη.

Β' Λυκείου
Στη Β' Λυκείου οι μαθητές θα διδάσκονται 10 μαθήματα γενικής παιδείας, συνολικής διάρκειας 30 ωρών, και θα παρακολουθούν μία απ' τις δύο ομάδες προσανατολισμού συνολικής διάρκειας 5 ωρών την εβδομάδα. Ομάδες προσανατολισμού ονομάζονται οι μέχρι πρότινος κατευθύνσεις και στη Β' Λυκείου θα είναι δύο:
                                             
Ανθρωπιστικές Σπουδές
                   
Θετικές- Τεχνολογικές- Υγείας Σπουδών
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Μαθηματικά
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη)
Φυσική

Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στη Β ́ τάξη του Ημερήσιου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής, με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου, που ορίζονται ως εξής: α) κατά ποσοστό 50% με ηλεκτρονική κλήρωση ανά σχολείο, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.
Ο Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων και της γραπτής εξέτασης ονομάζεται Γενικός βαθμός προαγωγής από την Β ́ Τάξη Ημερησίου και υπολογίζεται ως εξής:
Για κάθε μάθημα, εφόσον αυτό εξετάζεται γραπτώς, υπολογίζεται ο μέσος όρος προφορικής και γραπτής εξέτασης. Στη συνέχεια αθροίζονται όλοι οι μέσοι όροι και το άθροισμα αυτό διαιρείται με το σύνολο των μαθημάτων (που εξετάζονται γραπτώς). Το πηλίκο αυτό αποτελεί τον Γενικό βαθμό προαγωγής από την Β ́ Τάξη.

Γ' Λυκείου
Στην Γ' Λυκείου τα μαθήματα γενικής παιδείας μειώνονται σε 5 και οι μαθητές παράλληλα με αυτά παρακολουθούν μία εκ των τριών ομάδων προσανατολισμού:

Ανθρωπιστικές Σπουδές
Θετικές- Τεχνολογικές- Υγείας Σπουδών
Οικονομικών- Πολιτικών-Κοινωνικών- Παιδαγωγικών Σπουδών
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Μαθηματικά ή Βιολογία ( Επιστήμες Υγείας)
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
Λατινικά
Φυσική
Αρχές Οικονομικής Επιστήμης ή Αρχές Φυσικών Επιστημών(όσοι επιλέγουν Παιδαγωγικά)
Ιστορία
Χημεία
Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημων ή Ιστορία (όσοι επιλέγουν Παιδαγωγικά)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Οι μαθητές της Γ ́ Τάξης Ημερησίου με την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα της 20ής Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού, που έχουν υποβάλει στη σχολική τους μονάδα προ της λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους. Δηλαδή ποια από τις τρεις παραπάνω ομάδες προσανατολισμού επιλέγουν να παρακολουθήσουν.

Οι γραπτές απολυτήριες εξετάσεις στη Γ ́ Τάξη του Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν τα εξής μαθήματα:
 • Νέα Ελληνική Γλώσσς και Λογοτεχνία,
 • Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ
 • Θρησκευτικά,
 • Ιστορία
 • Ξένη Γλώσσα
και τρία από τα μαθήματα της επιλεχθείσας ομάδας προσανατολισμού, σε θέματα που είναι κοινά για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου και ορίζονται ως εξής: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.
Ο Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων και της γραπτής εξέτασης ονομάζεται Γενικός βαθμός προαγωγής από την Γ’ Τάξη Ημερησίου και υπολογίζεται ως εξής:
Για κάθε μάθημα, εφόσον αυτό εξετάζεται γραπτώς, υπολογίζεται ο μέσος όρος προφορικής και γραπτής εξέτασης. Στη συνέχεια αθροίζονται όλοι οι μέσοι όροι και το άθροισμα αυτό διαιρείται με το σύνολο των μαθημάτων (που εξετάζονται γραπτώς). Το πηλίκο αυτό αποτελεί τον Γενικό βαθμό προαγωγής από την Γ ́ Τάξη.                     
                                     
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  
Έφοσον ο μαθητής επιθυμεί να εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συμμετέχει στις πανελλαδικές εξετάσεις που θα διεξάγονται στο τέλος Ιουνίου μετά τις ενδοσχολικές εξετάσεις.

Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά πεδίο

Τέσσερα θα είναι τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, για κάθε επιστημονικό πεδίο εξειδίκευσης, τα οποία έχουν ως εξής:

1ο πεδίο: Ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Ιστορία, Λατινικά.

2ο πεδίο: Θετικές και τεχνολογικές επιστήμες: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία , Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία.

3ο πεδίο: Επιστήμες υγείας: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία , Φυσική, Χημεία, Βιολογία.

4ο πεδίο: Οικονομίας, Διοίκησης και Πολιτικές Επιστήμες: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Αρχές Οικονομικής Επιστήμης, Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

5ο πεδίο: Παιδαγωγικές επιστήμες: Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Ιστορία, Αρχές Φυσικών Επιστημών.

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται, μετά την απόλυση του μαθητή από το Λύκειο, σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που προκύπτουν: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όσον αφορά στο Βαθμό Προαγωγής και Απόλυσης (ΒΠΑ), αυτός θα υπολογίζεται ως εξής:

alt
Ο γενικός βαθμός προαγωγής και απόλυσης (ΒΠΑ) του μαθητή θα μετράει στο βαθμό πρόσβασής του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αναλυτικά
Αν ο ΒΠΑ είναι μεγαλύτερος από το μέσο όρο των 4 μαθημάτων, τότε ο βαθμός πρόσβασης προκύπτει ως εξής:
Ο γενικός βαθμός προαγωγής της Α ́ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Β ́ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και ο γενικός βαθμός απόλυσης της Γ ́ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου εφόσον έκαστος είναι μεγαλύτερος της μίας μονάδας σε σχέση με τον Μ.Ο. των τεσσάρων ανά ομάδα προσανατολισμού μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλήνιες εξετάσεις, αναπροσαρμόζεται ώστε να μην απέχει περισσότερο από μία μονάδα από τον βαθμό του Μ.Ο. και στη συνέχεια ο αναπροσαρμοσμένος «προαγωγικός» βαθμός της Α ́ Λυκείου πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,4, της Β ́ με συντελεστή 0,7 και ο «απολυτήριος» της Γ ́ τάξης με συντελεστή 0,9. Το άθροισμα των τριών διαιρούμενο δια δύο αποτελεί τον Β.Π.Α. Το εν λόγω πηλίκο (και μέχρι του τρίτου δεκαδικού ψηφίου) λογίζεται ως πέμπτος βαθμός για την εισαγωγή του μαθητή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Σε περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι μεγαλύτερος μέχρι και μία μονάδα σε σχέση με τον Μ.Ο. των τεσσάρων ανά ομάδα προσανατολισμού μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλήνιες εξετάσεις, ο βαθμός αυτός δεν αναπροσαρμόζεται αλλά πολλαπλασιάζεται ως έχει με τον προβλεπόμενο ανά τάξη συντελεστή.
Αν ο ΒΠΑ είναι μικρότερος από το μέσο όρο των 4 μαθημάτων, τότε ο βαθμός πρόσβασης προκύπτει ως εξής:
Ο βαθμός αυτός αναπροσαρμόζεται προς τα άνω κατά μία το πολύ μονάδα (και μέχρι του ορίου του Μ.Ο.) κατά τον υπολογισμό με τον ανά τάξη προβλεπόμενο συντελεστή.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Παράδειγμα 1
Ο μάθητής Χ έχει:
Βαθμό προαγωγής Α΄ Λυκείου: 15
Βαθμό προαγωγής Β΄ Λυκείου: 14
Βαθμό απόλυσης Γ΄ Λυκείου: 11

Ο μαθητής Χ έχει γράψει στα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα: 11,12,14,15

Έχουμε: Ο μαθητής Χ έχει Μ.Ο. βαθμολογίας στα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα: 
Αναπροσαρμογή:
Ο βαθμός της Α΄τάξης γίνεται: 14 (Το 15 προασαρμόζεται να απέχει 1 μονάδα από τον Μ.Ο.).
Ο βαθμός της Β΄τάξης μένει ως έχει δηλαδή 14 (απέχει ήδη 1 μονάδα, άρα μένει ως έχει).
Ο βαθμός της Γ΄τάξης γίνεται 12 (βελτιώνεται κατά 1 μονάδα που είναι και το μέγιστο όριο).
Άρα:  
που αποτελεί και τον 5ο βαθμό.

Έτσι οι βαθμοί του μαθητής Χ με τους οποίους θα διεκδικήσει την είσοδό του σε ΑΕΙ/ΤΕΙ είναι: 11,12,14,15,13.1.

Παράδειγμα 2
Ο μαθητής Υ έχει :
Βαθμό προαγωγής Α΄ Λυκείου: 13
Βαθμό προαγωγής Β΄Λυκείου: 12
Βαθμό απόλυσης Γ΄Λυκείου: 14

Ο μαθητής Υ έχει γράψει στα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα: 12,13,13,14

Έχουμε: Ο μαθητής Υ έχει Μ.Ο. βαθμολογίας στα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα: 
Αναπροσαρμογή:
Ο βαθμός της Α΄τάξης παραμένει 13 (είναι ο ίδιος με τον Μ.Ο.).
Ο βαθμός της Β΄τάξης γίνεται 13 (αφού είναι μικρότερος του Μ.Ο. και άρα αυξάνει κατά 1 μονάδα αφού δεν ξεπερνά με αυτόν τον τρόπο το 13 που είναι ο Μ.Ο.).
Ο βαθμός της Γ΄τάξης παραμένει 14 (αφού αυτός είναι μεγαλύτερος κατά 1 μονάδα από τον Μ.Ο άρα δεν αναπροσαρμόζεται).

Άρα:
που αποτελεί και τον 5ο βαθμό.
Έτσι ο μαθητής Χ έχει τους βαθμούς 12,13,13,14,13.45 με τους θα διεκδικήσει την είσοδό του σε ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Σημείωση:
Επομένως τα βήματα που ακολουθούμε για να υπολογίσουμε τους βαθμούς με τους οποίους θα διεκδικήσει ο μαθητής την εισαγωγή του στα ΑΕΙ/ΤΕΙ είναι:
 1. 1.Υπολογίζουμε τον βαθμό προαγωγής της Α΄ και Β΄τάξης και τον Βαθμό απόλυσης της Γ΄τάξης (Μ.Ο. όλων των μαθημάτων).
 2. 2.Υπολογίζουμε τον Μ.Ο. των τεσσάρων μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων (που εξετάζονται γραπτώς).
 3. 3.Αναπροσαρμόζουμε τους βαθμούς προαγωγής της Α΄και Β΄ τάξης καθώς και τον βαθμό απόλυσης της Γ΄τάξης (αν χρειάζεται).
 4. 4.Υπολογίζουμε τον Βαθμό Προαγωγής και Απόλυσης (Β.Π.Α) που αποτελεί και τον πέμπτο βαθμό.

Δεν έχει ξεκαθαρίσει:
 • Ποιός θα είναι ο βαθμός πρόσβασης (καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση).
 • Ποια θα είναι τα μαθήματα βαρύτητας ανά σχολή ή τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (αναμένεται να γίνει έως το τέλος Μαρτίου με Υπουργική Απόφαση μετά από πρόταση των Α.Ε.Ι).
 • Ποιες σχολές ή τμήματα ανήκουν σε κάθε επιστημονικό πεδίο εξειδίκευσης (αναμένεται να καθοριστεί με Υπουργική Απόφαση).
 • Ο αριθμός εισακτέων ανά σχολή ή τμήμα (καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση τον Μάρτιο κάθε έτους).
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Ο Β.Π.Α. θεωρείται ο πέμπτος βαθμός για την εισαγωγή του μαθητή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η εκάστοτε Σχολή ή Τμήμα μπορεί να απαιτήσει να υπάρξει συντελεστής βαρύτητας σε ένα από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
 ΠΗΓΗ: http://www.kaslis.gr/index.php/neolykeio

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου